Byvekstavtale Grenland - politisk behandling av forhandlingsmandat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Saken om «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» skal, i månedene framover, til politisk behandling i kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble og Telemark fylkeskommune.

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet. Grenland kan gå inn i en byvekstavtale på bakgrunn av Bypakke Grenland fase 1, uten å utvide bompengefinansieringen eller å øke takstene. Grenland kan forhandle om nye statlige midler til blant sykkel, gange, kollektivtransport, stasjons- og knutepunktutvikling, og planlegging av fremtidige prosjekter.

Før forhandlingene om en byvekstavtale med staten kan starte, må kommunestyrer, bystyrer og fylkesting gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale. Den politiske saken omhandler dette mandatet. I Skien skal saken behandles i Hovedutvalg for teknisk sektor 7. mai, Hovedutvalg klima, miljø, næring og friluftsliv 8. mai, Formannskapet 14. mai og Bystyret 23. mai. Den politiske saken med alle vedlegg vil bli offentliggjort på Skien kommunes nettsider mandag 29. april. Allerede nå kan du lese saksfremlegget og mandat for forhandlingene. Rådmannen vil orientere om prosessen og mandatet for forhandlingene i Bystyret 2. mai.

Dersom alt går etter planen kan Grenland starte forhandlinger med staten etter fylkestingets vedtak i juni. Når det foreligger en fremforhandlet forslag til avtale, vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

Publisert: 25.04.2019 11:33
Sist endret: 03.07.2019 09:01