Dette er reglene i Skien fra midnatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formannskapet i Skien vedtok i formiddag å følge nasjonale retningslinjer, i tillegg til lokal forskrift. De nye reglene er gjeldende fra og med i morgen 4.juni - til og med 10.juni.

Her er de lokale reglene som gjelder fra i morgen:

Besøk i eget hjem

Det er forbud mot flere enn 5 på besøk i privat hjem, hage, hytte.

  • Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på 5 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
  • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Skjenking og servering

Servering av alkohol skal skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00, og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for en husstand som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også utendørs.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse typer virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal, for å kunne holde åpent, drive smittevernfaglig forsvarlig drift

  • a. Treningssenter
  • b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
  • c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  • d. Museer.
  • e. Kino, teater, konsertsteder og andre tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at alle kan holde minst 2 meters avstand, og fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Avstandskravet gjelder også utendørs. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan kun holde åpent for barn og unge under 20 år.  Voksne over 20 år kan drive organisert trening utendørs i grupper på inntil 30 personer, det forutsettes at avstandskrav følges.

Organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere kan gjennomføres uten aldersbegrensning. Barn og unge under 20 år og toppidrettsutøvere er unntatt fra avstandskravet.

Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.  Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I punkter som ikke er nevnt i lokal forskrift, gjelder nasjonale tiltak

Publisert: 03.06.2021 14:38
Sist endret: 03.06.2021 18:21