Dette gjelder i Skien fra 23.april til og med 30.april

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Her finner du oversikt over nasjonale regler og de lokale forskriftene som gjelder i Skien den neste uken.

Anbefaling for sosiale sammenkomster

  • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

Plikt til å bruke munnbind (Lokal forskrift)

Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement (Lokal forskrift)

Med arrangementer menes i forskriften sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

1. Private sammenkomster:

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav f), likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

2. Innendørs arrangement:

10 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel

  1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  2. 50 personer på idretts –eller kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

3. Utendørs arrangement:

50 personer på utendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. (Nasjonal forskrift)

Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp kl. 22:00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22:00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter (Lokal forskrift)

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

For butikker og kjøpesentre gjelder nasjonale regler:

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.


Se oversikt over nasjonale anbefalinger her.

Publisert: 23.04.2021 08:30
Sist endret: 23.04.2021 14:37