Dette gjelder i Skien fra torsdag 6.mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formannskapet i Skien har i dag vedtatt å stramme inn lokale smittevernregler, gjeldende fra og med i morgen 6.mai og frem til og med 14.mai.

Lokal forskrift for Skien om forebygge av koronasmitte

§ 1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning

av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og

gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i landet gir utbrudd i Skien. Forskriften gjelder i Skien kommune.

§ 2 Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 3 Besøk i eget hjem

Forbud mot flere enn 5 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte. For fullvaksinerte gjelder nasjonale regler.

§ 4 Krav til gjennomføring av arrangement

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

  1. Private sammenkomster:

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav f), likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

  1. Innendørs arrangement:

10 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel

  1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved alle innendørs arrangementer skal det være minst to meter mellom publikum som ikke tilhører samme husstand.

  1. Utendørs arrangement:

50 personer på utendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Ved alle utendørs arrangementer skal det være minst to meter mellom publikum som ikke tilhører samme husstand.

§ 5 Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Stans i fritidsaktivitet og breddeidrett innendørs for alle over 16 år. Det er ikke tillatt med kamper, cuper og stevner som samler deltakere fra flere kommuner, men man kan delta i den klubben man tilhører. Utendørs organisert breddeidrett og fritidsaktivitet er tillatt for ungdom og voksne over 16 år.

Korps som øver frem til 17. mai er unntatt denne regelen og forholder seg til nasjonal retningslinjer knyttet til denne aktiviteten.

§ 6 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringsteder og virksomheter

For serveringssteder gjelder følgende:

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for familier som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter.

Treningssentre, og virksomheter (for eksempel museer, kinoer teatre) listet i covid – 19 – formskriften § 18 a første ledd bokstav b, d, e og f skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§7 Stenging av virksomhet

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt, jf covid – forskriften § 18a første ledd bokstav c

  1. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og tilsvarende steder.

§ 8 Ansvar

Skien kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 9 Ikrafttredelse og varighet

Formskriften gjøres gjeldende fra og med 06.05.21 til og med 14.05.21.

Publisert: 05.05.2021 17:41
Sist endret: 06.05.2021 11:25