Eiendomsskattelistene for 2019 ute på offentlig høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Eiendomsskattelistene for 2019 legges ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 1. mars 2019. Skattelistene er også lagt ut på Skien kommunes Servicesenter i Henrik Ibsensgate 2.

Offentliggjøringen gjøres med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15.

Listene viser de skattepliktige eiendommene og angir gnr/bnr/fnr/snr, adresse, takst, skattenivå, bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak. Bystyret vedtok 14. desember 2018 disse vilkårene for 2019:

  • Bunnfradrag = 600 000 kroner pr godkjent boenhet (uendret fra 2018)

  • Skattesats for bolig/fritidseiendom/landbruk = 3,35  promille (uendret fra 2018)

  • Skattesats for næring/industri og ubebygde tomter = 2,65 promille (uendret fra 2018)

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag/årsak tidligere. Dette er i henhold til eiendomsskatteloven § 19.

Ønsker du å klage må du gjøre det innen 12. april. Du kan sende klagen digitalt via klageskjemaet på kommunens nettsider eller per post til  Skien kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 158 Sentrum, 3701 Skien.

Hvis du ønsker å se skatten for din eiendom, hvordan skatten beregnes, lese om klagerett med mer finner du dette på vår informasjonside om eiendomsskatten 2019.

 

Eiendomsskattekontoret

Skien kommune

Publisert: 28.02.2019 16:46
Sist endret: 03.07.2019 09:01