Skjenketidene tilbake til normalen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ledelsen i Skien kommune har i dag avgjort at restriksjonene ved skjenking som ble innført ved utbruddet av korona i mars, nå oppheves. Det betyr at alminnelige skjenkebestemmelser gjelder fra i dag, 5. juni 2020.

Lettelsene skjer under forutsetning av at reglene for hygiene og smittevern følges, og det vil bli foretatt kontroller.

Økt fokus på hånd –og hostehygiene og anbefalinger omkring avstand til andre, viktige nøkkelpunkter for å beholde kontroll over smittespredningen.

Hygiene –og avstandsrådene har sammen med samfunnsrestriksjonene gjort at vi har fått midlertidig kontroll på smittespredningen i Norge. 

 Målet nå er å «holde nødvendige hjul i gang» samtidig som Regjeringens strategi går fra samfunnsrestriktive tiltak, til mer smittefokuserte tiltak – kalt TISK-strategien (Testing, Isolering, Smitteoppsporing og Karantene).

Når vi nå lemper på de restriksjonene som ble innført, er håpet og målet at TISK-strategien så godt som råd skal kompensere for lempingene av de samfunnsrestriktive tiltakene.

Likevel vil vi måtte forvente en økning i antall smittetilfeller ifm lempingen.

For å redusere smitteøkningen mest mulig, må vi derfor fortsette å:

-          utføre god hånd –og hostehygiene

-          opprettholde/øke fokus på godt renhold

-          holde avstand (minst 1 m) til mennesker man ikke lever sammen med

-          regulere gruppestørrelsen vi møtes i

-          holde oss hjemme hvis vi føler oss syke

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en MAL til bransjestandarder, til bruk i ulike bransjer.

Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. I denne malen brukes stort sett begrepet tjeneste, men malen er ment å kunne tilpasses til alt fra offentlige tjenester og private virksomheter til frivillige organisasjoner og liknende.

Last ned kommunale retningslinjer for serveringssteder her.

Publisert: 05.06.2020 10:42
Sist endret: 04.03.2021 13:24