Er i gang med soping av veger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi er i gang med soping av sentrumsgatene.

Som tidligere, samarbeider vi med Skien By om vårrengjøring i byen.

De nærmeste dagene vil vi også starte arbeidet med å sope gang- og sykkelveger og etterhvert står boliggatene for tur.

Siden det fremdeles er noe tele i bakken, kan det være utfordrende å få med seg all grusen noen steder. Målet vårt er at alle gater, fortau, gang- og sykkelveger skal være rengjort før 17. mai.

Skien kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, fortau, gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har ansvaret for fylkes- og riksveger.

Publisert: 25.03.2019 15:37
Sist endret: 03.07.2019 09:01