Fornøyde innbyggere i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innbyggerne i Skien kommune er fornøyde med kommunen som et sted å bo og leve i, viser resultatene av Borgerundersøkelsen, som ble foretatt i februar.

Undersøkelsen ble som i 2012 gjennomført på telefon, og viser en markant økning i publikums tilfredshet. Borgerskåren som er en sammenstilling av de enkelte resultatene når 76 poeng, som er et meget godt resultat.

Borgerundersøkelsen 2019

- Dette er veldig hyggelige nyheter for kommunen. Samtidig er det mye i undersøkelsen som viser at vi må jobbe jevnt og trutt for å bli enda bedre på alle tjenestene våre, sier ordfører Hedda Foss Five.

- At innbyggerne føler seg trygge og ønsker å fortsette å bo her videre, er det beste utgangpunktet, sier hun.

Trygg kommune

Resultatene på omdømme (69) og tjenestetilfredshet (68) er også gode, og over landsgjennomsnittet.
Den samlede tilfredsheten med kommunale tjenester i Skien er god, fra 60 til 68 poeng.

Best ut kommer det kommunale tjenestetilbudet (64), informasjon til innbyggerne (64) og
miljøbevissthet (63).

Innbyggerne opplever Skien som en trygg kommune å bo i (71), og enda tryggere enn i 2012 (63). Resultatet er på nivå med landsgjennomsnittet.

Best tilfredshet er det med drikkevannet (88). Det er også meget god tilfredshet med renovasjon (79), barnehagetilbudet (76), grunnskolen (74), helsetjenesten (71), kommunalt kulturtilbud (70) og avløpssystemet (70).

Tilfredsheten med næringsutvikling (63) og gang- og sykkelstier (62) er nokså god.
På områdene grunnskole, kommunalt kulturtilbud, helsetjeneste, næringsutvikling, gang- og sykkelstier, veier og eldreomsorg er resultatene bedre enn i 2012.

- Dette viser først og fremst at vi har hardt arbeidende ansatte som leverer tjenestene slik de skal. Det blir en bekreftelse på at vi tenker riktig og en pekepinn på oppgaver vi må satse enda mer på, sier rådmann Ole Magnus Stensrud i en kommentar.

Forbedringspunkter

Skårene for eldreomsorgen er imidlertid litt lavere enn landsgjennomsnittet, 53 mot 58.

Det er fremdeles utfordringer på byggesaksbehandling (55), veier (54) og eldreomsorg (53).
Likevel er vi bedre enn landsgjennomsnittet for store kommuner på renovasjon og byggesaksbehandling.
Resultatene kunne vært bedre for jobbmuligheter (58) og ungdomstilbudet (55).

Innbyggerne i Skien er også, i likhet med resten av landet, i liten grad tilfredse med demokratiet (46), men også her er det bedring fra 2012.

Undersøkelsen er utført av Sentio research Norge i et utvalg på 500 personer bosatt i Skien kommune.

Foto: Per-Åge Eriksen

 

Publisert: 03.04.2019 11:57
Sist endret: 03.07.2019 09:01