Fortalte statsråd om byutvikling og samarbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I dag var kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på besøk i Skien for å høre om hvordan det jobbes med bærekraftig byutvikling og samarbeid. Skien og Porsgrunn kommuner er én av kandidatene til årets Attraktiv by pris.

Statsråden ble tatt imot i rådhuset av ordførerne i Skien og Porsgrunn. Etter en introduksjon om samarbeid i regionen, mellom kommunene og i byen ble han med på befaring hvor han fikk snakke med noen samarbeidspartnere og høre om planlagte og gjennomførte prosjekter i byen. 

 Bilde: Knut Wille var en av dem som fortalte om samarbeid og byutvikling

I år kom det inn hele 388 nominasjoner til Attraktiv by-prisen. Det er over dobbelt så mange som i fjor, så konkurransen har vært stor. Juryen skal besøke de tre finalistene i august, dersom smittesituasjonen tillater det.

-        Vi har jobbet målrettet over flere år med å utvikle Skien sentrum, og samarbeid både med aktører i sentrum og regionalt har vært bærebjelken i arbeidet. En nominasjon sammen med Porsgrunn om å bli Norges mest attraktive byområde er en anerkjennelse av jobben som er gjort i begge byene de siste årene. Vi er avhengig av hverandre for å lykkes, sa ordfører Hedda Foss Five under besøket.

Signerte ny belønningsavtale

Befaringen endte på det nye kollektivknutepunktet og parken på Landmannstorget. Siste post på programmet var det nye fylkeshuset hvor alle ordførerne og fylkesordfører i samarbeidet Bystrategi Grenland var samlet. 

Grenland har fått tilbud fra staten om en ny fireårig belønningsavtale på 330 millioner kroner. Avtalen er politisk vedtatt i alle kommunene og fylkeskommunen. Ordførerne signerte avtalen så Astrup kunne ta den med tilbake til Oslo for endelig signering av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bilde: Robin Kåss (fv), Hedda Foss Five, Nicolai Astrup, Terje Riis Johansen, Torstein Dahl og Kjell A. Sølverød

Attraktiv by - juryens omtale av Skien og Porsgrunn

Fylkeshovedstaden Skien har gjennom de siste årene arbeidet aktivt for bærekraftig byutvikling og for å øke byens attraktivitet. I fjor var juryen på befaring i Porsgrunn og ble imponert over omstillingen fra industriby til moderne kunnskapsby. Juryen er av den oppfatning at samarbeid mellom de to nabobyene, som er del av et sammenhengende byområde, har resultert i sterke byutviklingsprosjekt andre steder i Norge kan lære av.

Etter at papirproduksjonen i Skien ble lagt ned i 2006 ble samarbeidsprosjektet Skien 2020 lansert for å få mer liv i sentrum. Skien 2020 omfatter over 30 prosjekter, blant annet nytt kollektivknutepunkt på Landmannstorget, bo- og dagsenter med innovative synergieffekter, nye boligprosjekter, opprusting av murgårder, samt lokalisering av ny videregående skole og fylkeshus i sentrum. Porsgrunn har satset tydelig på kultur som generator for byutvikling og på opprustning av byrom og gateløp i sentrum. Dette kommer særlig til uttrykk i den nye Rådhusparken, elvepromenaden og i Kulturkvartalet.

Juryen oppfatter at samarbeid over kommunegrensen, særlig gjennom bypakke Grenland, har styrket begge byenes forutsetninger for videre utvikling. Norge har flere byområder som strekker seg over kommunegrenser med delte bo- og arbeidsmarked, hvor gamle skillelinjer er til hinder for byutviklingen. Det er juryens oppfatning at Skien / Porsgrunn viser hvordan samordnet innsats på tvers av fysiske og administrative grenser kan øke muligheten for at begge byene lykkes i sitt arbeid for styrket attraktivitet.

Publisert: 21.06.2021 18:17
Sist endret: 21.06.2021 18:17