Gjenåpning av lokaler og tilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune vil gradvis gjenåpne kommunale lokaler og -tilbud innen kultur og idrett.

Dette er er i tråd med regjeringens plan og justering av koronatiltak.

Opptrapping av tilbudene

Skien kommune kommer til å ha en opptrapping av våre tilbud, og det samme gjelder for tilgangen til kommunens lokaler. Åpning av skolene prioriteres først. Lokaler til frivilligheten blir prioritert etter at skolene har fått dekket sitt behov knyttet til areal og undervisning.

Skien kommune åpner ikke for organisert frivillig aktivitet i våre lokaler (idrettshaller, gymsaler, grendehus, mm) før tidligst 2.juni. Vi vil fram til da ha skaffet oss nødvendig oversikt over hva vi har av tilgjengelige arealer til frivilligheten, og gjøre nødvendige vurderinger på hvordan vi kan ivareta smittevernhensynet knyttet til blant annet store nok lokaler og renhold.

Fastsatte dato for åpning av kultur- og idrettsarenaer

  • Skien biblioteket, hovedfilialen åpner tirsdag 2. juni.
  • Bydelshusene har gradvis åpning av sine tilbud, kafeene åpner først. Kafeen på Lie bydelshus åpnet i forrige uke, kafeen på Gråtenmoen bydelshus planlegges å åpne 25.mai.
  • Skien Fritidspark åpner sine idrettshaller mandag 11.mai. Ved behov for innendørs trening som ikke kan gjøres i kommunens haller/gymsaler, kan det meldes til Skien fritidspark. Se nettsidene www.skienfritidspark.no
  • Svømmehallen på Gulset. Vi jobber for at hallen åpner for organisert aktivitet fra 1. juni slik de nasjonale rådene sier. Vi avventer og ser hvorvidt vi åpner for publikumsvømming etter 15.juni.
  • Svømmehallen på Klyve åpner i august.

Vi vil løpende informere om tidspunkt for gjenåpning på våre nettsider.

Publisert: 11.05.2020 11:49
Sist endret: 04.03.2021 13:24