Greenlightdistrict 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival i landets største industriregion. Årets festival arrangeres i Skien og Porsgrunn i tidsrommet 12.-15. september. Greenlightdistrict er et samarbeid mellom Skiens kunstforening, Kunsthall Grenland, Telemark kunstsenter og Spriten Kunsthall/Kunstnerbyen Skien.

Festivalen bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. I år er vann som allmenn ressurs for bosetting og industri, tematisk omdreiningspunkt. I industriregionen Grenland er problemstillingene mange; hvordan forholde oss til motsetninger mellom industriens interesser og allmennretten, og hvordan kan vi, med ulikt utgangspunkt, arbeide for det beste for naturen og miljøet?

Festivalen ble første gang arrangert i 2017 og bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur, industri, klima og miljø. Programmet legger vekt på stedspesifikk prosess, utvikling av nye verk, og kompetansesamarbeid mellom kunstnere, og industri/forskning.

Årets festival er kuratert av Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg, og sammen har de invitert kunstnere fra inn- og utland til å skape nye verk, og tilpasse eksisterende verk knyttet til vann som tematikk. Dette har resultert i nye kunstverk som blant annet tematiserer Telemarkskanalen (Pierre Leonel Matte) og Herrevassdraget (Ørjan Amundsen), og som helt konkret er skapt på Herøya (Jana Winderen) eller i Ljuksefjell (Janicke Schønning).

For mer informasjon og fullstendig program besøk festivalens nettsider.    

Publisert: 02.09.2019 09:49
Sist endret: 16.05.2020 10:56