Her er høstens planer for Covid-vaksiner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Selv om det er varslet en ny Covid-vaksinetype i løpet av høsten, er det viktig at følgende grupper tar imot oppfriskningsdosene som allerede er tilgjengelig.

Kommunene har fått beskjed om at det jobbes med en ny oppdatert vaksine, som virker bedre mot den omikronvarianten som dominerer i Europa nå, nemlig omikron BA.4/5. Det vil fortsatt være stund til denne er tilgjengelig i Norge, og FHI vil siden vurdere om den skal tas i bruk.

Er du i risikogruppe?

Inntil videre anbefaler FHI at målgruppene som nå anbefales ny oppfriskningsdose, tilbys den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid. Dette er grupper som i utgangspunktet har en høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er viktigere at de mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksine som tilbys.
Det er derfor ikke anbefalt å utsette sin oppfriskningsdose i påvente av den nyeste vaksinetypen.

18 - 64 år med underliggende sykdommer:

18 - 64 år med underliggende sykdommer 14. september  ble det besluttet at kommunene nå kan gi 2.oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen kan startes opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette. Risikogruppen 18-64 år vil prioriteres på lik linje med de over 65 år.

Disse gruppene kan kontakte Skien kommunes vaksinasjonssenter for å få en time til sin 2.oppfriskningsdose:
1.    organtransplanterte
2.    alvorlig og moderat immunsvikt
3.    immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
4.    hematologisk kreftsykdom siste fem år
5.    annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
6.    alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
7.    Downs syndrom
8.    kronisk nyresykdom og nyresvikt
9.    kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
10.    demens
11.    kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
12.    fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
13.    kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
14.    hjerneslag
15.    diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner. 

Unge fra 12-17 år med underliggende sykdom:

I tillegg tilbys nå 1.oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom – dvs. ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:
1.    Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
2.    Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
3.    Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
4.    Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
5.    Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
6.    Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
7.    Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer[1]sykdom/«Fontan-barn»)
8.    Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
9.    Annen svært alvorlig sykdom (Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege)

Aldersgruppen 65+:

Er du i aldersgruppen 65 år og eldre, anbefales du nå din 2.oppfriskningsdose med koronavaksine. Du trenger ikke en 3.oppfriskningsdose med en av de nye vaksinene dersom du har mottatt 2.oppfriskningsdose med den «gamle» vaksinen.

Er du gravid?

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.
 
FHI anbefaler grunnvaksinasjon til alle gravide.
Dette gjelder uavhengig av trimester.
 
Gravide anbefales også oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester – og i første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom hos den gravide – tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Disse gravide anbefales en oppfriskningsdose nå, uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

4 måneder siden forrige vaksinedose

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

Ta med bekreftelse

Dersom du er under 65 år og i en av de ovennevnte risikogruppene, bes du ta med dokumentasjonen fra forrige vaksinasjon. Dersom du ikke har slik dokumentasjon, bes du kontakte din behandlende lege for å få dokumentasjon på at du er i målgruppe for oppfriskningsdose som beskrevet over.

Er du usikker på om du er i målgruppe – kontakt din behandlende lege.

Personer over 65 år behøver ikke ta med dokumentasjon fra lege.

Kontakt vaksinasjonssenteret

Dersom du er i målgruppe for en ny oppfriskningsdose, kan du bestille en time til vaksinering ved å ringe 48 00 25 25.
Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00.

I uke 36, 37, 38 og 39 er Skien kommunes vaksinasjonssenter åpent på tirsdager og onsdager kl. 10.00-17.00. Adresse er Olai Skulleruds veg 20.

Publisert: 15.09.2022 12:35
Sist endret: 15.09.2022 12:55