Her er Skiens innstilling til videre smitteverntiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tirsdag ettermiddag vedtok formannskapet i Skien å gå videre med kommunedirektørens innstilling for nye smitteverntiltak, med noen ytterligere lettelser foreslått av Senterpartiet.

Dermed blir det forslaget ordfører Hedda Foss Five tar med seg inn i kommunenes møte med Statsforvalter onsdag.

Kommunedirektørerens innstilling er at Skien fra midnatt til fredag 23.04 går tilbake nasjonale forskrifter, med noen lokale tiltak.

De lokale tiltakene i kommunedirektørs innstilling er:

1. Forbud mot arrangementer som beskrevet under kapittel 5B:
§ 17b. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av:
a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.
b. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og
konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.
c. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig
produksjonspersonell.
d. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede.

2. Påbud om munnbind som beskrevet under kapittel 5B:
§ 17g. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og
fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

3. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter
Plikt til antallsbegrensning med utgangspunkt i at alle må kunne holde 2 meters avstand, slik at antallet besøkende begrenses i større grad enn angitt under generelle nasjonale tiltak, og beskrevet i covid-19 forskriftens §15b

§ 15b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters
avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Dette punktet i den lokale forskriften vil da se slik ut:

§ 15b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

4. Åpning av serveringssteder:

Videre vil det etter en smittevernfaglig vurdering anses hensiktsmessig å følge generelle nasjonale føringer knyttet til åpning av serveringssteder, da smittebildet tegner økende behov for sosialisering både blant ungdommer og voksne;

bildet som ses av smittespredningen aktuelt, viser at befolkningen har en økende
utålmodighet knyttet til sosialisering, og at dette medfører økt grad av private
sammenkomster som er vanskelig for kommunen både å regulere og å kontrollere. Det
anses derfor hensiktsmessig å forsøke å flytte noe av den sosiale aktiviteten inn i rammer som er forhåndssatte og kontrollerte, i håp om at dette avlaster noe av behovet for å gjennomføre ukontrollerte samlinger i privat regi.

Samtidig vil dette også bedre situasjonen for næringsdrivende i kommunen som har måttet holde sine virksomheter stengt som følge av tiltakene knyttet til kapittel 5 i covid-19 forskriften.

I tillegg vil formannskapet legge til disse lokale tiltakene, på forslag fra Senterpartiet, og som gjelder for idrett og kultur:

- 50 personer tillates på innendørs for personer under 20 år som kommer fra samme kommune (nasjonal forskrift)
-  Utendørs tillates 100 personer på offentlig sted uten faste tilviste sitteplasser
-  Utendørs tillates det 300 (3* 100)  personer på offentlig sted med faste tilviste sitteplasser. 
- Kommunedirektør tilpasser forslaget til lokal forskrift.
Vi understreker at dette er en innstilling fra formannskapet i Skien kommune. Den endelige avgjørelsen tas etter møtet med Statsforvalteren i morgen 21.04.
Publisert: 20.04.2021 16:27
Sist endret: 20.04.2021 17:14