Hva skal Stevneplassen være i fremtiden?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De fleste med røtter i Skien har et forhold til Stevneplassen. Bruken har endret seg de siste årene og nå ønsker vi dine innspill på hva plassen kan brukes til på kort og lang sikt.

Området har vært i bruk som stevneplass siden 1921, og er i dag regulert som «offentlig formål, stevneplass». Det er noen år siden plassen ble brukt til dette formålet. Kommunen ønsker derfor å utarbeide en plan for strakstiltak og midlertidig bruk av området, samt en mer langsiktig områderegulering. For at vi skal klare å gjøre denne jobben på en god måte, er vi avhengig av dere - Skiensbefolkningen! Vi har derfor lagt opp til bred medvirkning i denne prosessen.

Har du innspill til prosessen og har lyst til å være med i et befolkningspanel? Bli med her. 

  • 15. mars kl. 18.00 arrangeres første idéverksted i Husflidhallen på Stevneplassen. Møtet er åpent for alle. Vi jobber med ulike scenarier rundt hvordan Stevneplassen kan være i framtiden og ønsker innspill til hva Stevneplassen kan brukes til på kort sikt. Invitasjon idéverksted.

  • 20. april kl. 18.00 arrangeres andre idèverksted. Vi jobber videre med innspill og løsninger til midlertidig bruk.

  • 3. mai kl. 18.00 arrangeres et åpent informasjonsmøte. Her vil vi presentere forslag til plan for midlertidig bruk og landskap.

  • Fra mai til desember skal vi utarbeide den langsiktige områdereguleringsplanen for Stevneplassen, samtidig som vi jobber videre for å sette i gang midlertidige tiltak på området.

MDH Arkitekter, Tegn_3 og Comte Bureau har fått oppdraget med å gjennomføre prosjektet.

Publisert: 27.02.2017 08:39
Sist endret: 11.04.2017 18:20