Informasjonsmøte om Århus bru

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om Årshus bru 14. januar. Der vil vi informere om prosjektet og hvordan planprosessen vil foregå.

Tid: tirsdag 14. januar kl 18.00
Sted: Skagerak Arena (inngang 3)

Skien kommune skal i samarbeid med Asplan Viak, lage en reguleringsplan for Århus bru med tilhørende veinett. Arbeidet er et prosjekt i Bypakke Grenland.

Les mer om prosjektet

Program for møtet

  • Den politiske bestillingen av Århus bru-prosjektet v/ordfører Trond Ballestad
  • Informasjon om arbeidet med reguleringsplanen og hvordan publikum kan medvirke i prosessen v/Mette Gundersen, sjef for by- og stedsutvikling
  • Informasjon om alternative veglenker som skal utredes v/Eli Eikeland, Asplan Viak
  • Spørsmål fra salen og veien videre v/ordfører Trond Ballestad


Kartet viser varslingsgrense med alternative trasévalg.

Fram til våren 2020 skal vi vurdere alternative traséer. Vi ønsker innspill både av generell karakter til prosjektet, og til trasévalg. Innspill sendes skriftlig innen 20 februar til:

Asplan Viak as, Postboks 393 sentrum, 3701 Skien eller asplanviak@asplanviak.no med kopi til: Skien kommune, Planenheten, Postboks. 158 Handelstorget, 3701 Skien eller e-post til skien.postmottak@skien.kommune.no.

Når endelig trasé er valgt, utarbeider Skien kommune et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget legges deretter ut på høring. Løsning for gående og syklende blir en del av planen.

Publisert: 09.01.2020 13:54
Sist endret: 09.06.2020 13:35