Informasjonsmøte om Gulset lokalsenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Er du nysgjerrig på hva som planlegges for Gulset lokalsenter?

Hovedutvalg for teknisk sektor i Skien kommune vedtok 27. november 2018 i sak 106/18 å legge «Områdereguleringsplan for Gulsetsenteret med omkringliggende omgivelser» ut til offentlig ettersyn.


Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting og opprustning av Gulset lokalsenter. Det skal bli et moderne lokalsenter med gode bokvaliteter i form av tidsriktige leiligheter, tilrettelegging for servicefunksjoner som hører til et lokalsenter og gode uteoppholdsareal for beboere og besøkende på lokalsenteret.

Vi inviterer til informasjonsmøte om planforslaget onsdag 16. januar kl 19.00 på Gulset ungdomsskole.


Velkommen!

Publisert: 11.01.2019 13:57
Sist endret: 11.01.2019 14:06