Ingen endring i smittetall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fredag er det ingen endring i antallet som har blitt smittet av koronaviruset i Skien. Siden utbruddet startet har 39 testet positivt, og mange av dem er friske igjen.

Kommuneoverlege Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen har gjort en gjennomgang av alle som har testet positivt i kommunen, og kjønnsfordelingen er omtrent som for resten av landet: ca 45% kvinner, og 55% menn.

- Vi ser nå at det såkalte «reproduksjonstallet» for smitteutviklingen, er ned på 0,7. Det vil si at hver smittet smitter gjennomsnittslig 0,7 andre. Dette er lavere enn i midten av mars, hvor tallet var på mellom 2 og 3.
Dette tyder på at tiltakene med forsterket hoste/håndhygiene og sosial distansering, virker, sier hun,

Vil vare
Waagsbø-Kjellsen understreker at dette ikke betyr at vi forventer at epidemien nå dør ut. Men det sier oss at hvis vi klarer å holde dette tallet lavt, så vil helsevesenet ha betydelig bedre mulighet til å klare å håndtere de som blir smittet.
Dette forutsetter at vi fortsetter å ha høyt fokus på hånd/hostehygiene, og på opprettholdelse av sosial distansering.
- Likevel må vi gjøre avveininger fortløpende, når epidemien åpenbart kommer til å trekke ut. Helsemyndighetene har signalisert at situasjonen kan komme til å vare ut året, sier hun

Publisert: 17.04.2020 15:30
Sist endret: 09.06.2020 13:35