Kantvegetasjon langs vassdrag vil ha spesielt fokus fra 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I 2020 vil Fylkesmannen i Vestfold og Telemark rette fokuset mot kontroll av vegetasjonssoner.

Kantvegetasjon mot vassdrag er et  landskapselement med stor betydning for økosystemet. Kantvegetasjonen bidrar til bedre vannkvalitet ved å stoppe avrenning av næringsstoffer fra dyrka arealer. Det er  også viktig for jordbruket, da kantvegetasjon bidrar til å stoppe erosjon og tap av sedimenter og næring fra arealer. 

Grunneier har etter vannressursloven plikt til å opprettholde eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag med årssiker vannføring. Det er viktig at vegetasjonssonen ikke jordarbeides eller sprøytes med plantevernmidler nærmere enn tre meter fra vannkanten.

Kantsonene skal være brede nok til å motvirke avrenning, og må være minst 2 meter fra vannspeilet for å motta arealtilskudd i produksjonstilskuddet i jordbruket.

Vi har et omfattende regelverk som setter rammer for hvor bred vegetasjonssonen skal være og hvilke tiltak som kan tillates i kantvegetasjon. Den mest sentrale er vannressursloven. NVE (Norges vassdrags – og energidirektoratet) har utarbeidet en veileder for kantvegetasjon langs vassdrag i 2019 som tar for seg lovverk som skal ta vare på vassdragene i Norge. Du finner den her.

 

 

Publisert: 26.09.2019 13:22
Sist endret: 26.09.2019 13:49