Kjempetilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsedirektoratet har bevilget et tilskudd på over 5,3 millioner kroner til utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2020.

Målet med tilskuddet er å styrke og utvikle kommunens tilbud gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet.

- Dette er fantastiske nyheter for oss. Vi gjorde en betydelig økning på flere områder i 2019, men dette gir oss muligheten til å både bevare og bygge videre på den økninga, sier enhetsleder Hild Mæsel.

Oppå årets bevilgning overføres også i underkant av 1,5 millioner kroner av ubrukte midler fra tidligere års søknader, noe som vil gi et kjempeløft for enheten. Med 6,8 millioner kroner til rådighet får man nå muligheten til å styrke antall ansatte innenfor de fem kjernekompetansene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

- Vi vil kunne ansette jordmødre, lege, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleiere. Spesielt merkbart blir det innenfor jordmortjenesten, hvor vi kan øke antall årsverk med 150 %. Det synes jeg er veldig bra, sier Mæsel.

I tillegg til en vesentlig økning i antall årsverk, vil det også benyttes midler til å heve kompetansen hos de ansatte.

- Det betyr at det blir mulig for oss å videreutdanne enda flere. Blant annet skal vi nå sende ansatte på utdanning i ammeveiledning, og på kurs innenfor kognitiv terapi, avslutter hun.

Publisert: 14.04.2020 15:10
Sist endret: 09.06.2020 13:35