Kommunen ilagt foretaksstraff

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har blitt ilagt en foretaksstraff på kr. 750 000 for brudd på helsepersonelloven (§ 67, jfr. § 16) for å ha unnlatt å organisere virksomheten på en slik måte at helsepersonell var i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Dette er en trist hendelse som berører kommunen sterkt. Hendelsen er tidligere omtalt i mediene, der en beboer i ett av kommunens bofelleskap ble funnet død 16. august 2020.

 Et forelegg er et tilbud til den siktede, i dette tilfelle Skien kommune, om å få saken avgjort uten domstolsbehandling. Dette tilbudet har kommunen valgt å benytte seg av ved å vedta forelegget.

 Kommunens begrunnelse for å vedta forelegget er at saken har vært til stor belastning for mange, og latt det være avgjørende for beslutningen. Dette er uavhengig av hvorvidt vi mener det er grunnlag for domfellelse eller ikke. 

 Det kan opplyses at Statsforvalteren i kjølvannet av hendelsen den 16. august 2020 åpnet tilsyn mot kommunen. Dette tilsynet ble lukket den  14. april 2021 etter at kommunen hadde iverksatt nødvendige tiltak.

Publisert: 09.05.2022 12:39
Sist endret: 09.05.2022 12:39