Kommuneplanens arealdel - høringsfrist 1. oktober

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


1. oktober er fristen for å komme med merknader til kommuneplanens arealdel 2022 – 2034.

Formannskapet vedtok 8. juni å legge forslag til ut til offentlig ettersyn. 

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken i kommunen og den viser hva de ulike arealene kan brukes til i planperioden. Ønsker fra private grunneiere og kommunens egne arealbehov er vurdert opp mot nasjonale og regionale mål og kommunens behov for utvikling. Planen omfatter ikke sentrumsområdet som det skal utarbeides en kommunedelplan for. Formell oppstart av denne varsles til høsten.

Plandokumentene

Alle dokumenter knyttet til kommuneplanens arealdel kan lastes ned på skien.kommune.no/skien2030. Her ligger det også et digitalt kart som viser innspillene og administrasjonens anbefalinger. Dokumentene er også tilgjengelig på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

Merknader til kommuneplanens areal del sendes på epost til skien.postmottak@skien.kommune.no eller som brev til Skien kommune, Postboks 158, 3701 Skien.

Kontaktpersoner

Alexander Karlsson, prosjektleder, alexander.karlsson@skien.kommune.no, tlf. 94 14 07 96
Jorid Heie Sætre, enhetsleder plan, jorid.saetre@skien.kommune.no, tlf. 95 99 44 08

Publisert: 22.09.2022 11:26
Sist endret: 22.09.2022 11:29