Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bedrifter i Skien som er rammet av covid – 19 situasjonen, kan nå søke om kompensasjon. Skien kommune har totalt fått 13,1 millioner kroner som skal fordeles. Søknadsfristen er 16. april.

Formålet med ordningen er å tildele midler som skal bidra til at levedyktige bedrifter i kommunen, klarer seg gjennom pandemien og at arbeidsplasser opprettholdes. De som omfattes av ordningen er bedrifter mellom med 1 og 100 arbeidsplasser.

Bedrifter innen disse næringene kan søke

  1. Servicenæringer herunder serveringssteder, overnattingssteder og reiselivsaktører.
  2. Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører
  3. Private fritidstilbud herunder treningssenter, bowling, klatrehaller, ridesenter, yogasenter m.m.
  4. Handelsvirksomheter/butikker som selger direkte til forbruker, og som er rammet av nedstenging og smittevern.
  5. Kulturnæringer

Hovedkriterium for tildeling til næringene nevnt over, er fall i omsetning på minst 15% fra 2019 til 2020.

      6. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, og som er sterkt rammet av covid-19 restriksjoner.

  • Særlig rammede bedrifter innenfor ovennevnte bransjer, der omsetningsnedgang alene ikke er egnet som kriterium. Her må ulike økonomiske utfordringer som er direkte knyttet til pandemiutbruddet, dokumenteres med bistand fra autorisert regnskapsfører eller revisor.
  • Det samme vil gjelde nye bedrifter i ovenfor nevnte bransjer der fall i omsetning ikke er egnet beregningsgrunnlag.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt andre sammenslutninger innenfor overnevnte bransjer som på grunn av pandemien opplever stor omsetningssvikt.

Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet. Maks tilskuddsbeløp er NOK 350.000. Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke.

Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen.

Se video hvor næringssjefene i Skien og Porsgrunn forteller om ordningen

Søknad

Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften.

Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020).

Næring 1 - 5 (som nevnt ovenfor)

Søknadsskjema 
Se video som forklarer hvordan du søker. 

Næring 6 (som nevnt ovenfor)

Søknadsskjema 

Publisert: 26.03.2021 10:00
Sist endret: 26.03.2021 10:15