Konfliktrådet søker nye meklere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Konfliktrådet er en gratis tjeneste som mekler i både straffesaker og sivile saker. Nå er det behov for flere meklere.

Som mekler for konfliktrådet i Telemark vil du tilhøre et meklerkorps på 20 meklere. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom ulike parter.

Både straffesaker overført fra politiet og øvrige saker der publikum henvender seg direkte til konfliktrådet. Eksempler på konfliktsaker kan være nabokonflikter, skolekonflikter, trusler, vold, hærverk eller tyveri.

Meklingsmøtet foregår i hjemkommunen. Ordningen er gratis.

Meklerne oppnevnes i et lønnet verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle
aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år. Det kreves ingen spesiell utdannelse, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Det gis full opplæring.

Det søkes etter personer som har interesse for, og tid, til vervet. Det lar seg fint gjøre å
kombinere vervet ved siden av annen jobb.

Høres dette spennende ut?
Ta kontakt med Konfliktrådet i Telemark på tlf: 35 11 15 70 eller på
mail: telemark@konfliktraadet.no


Søknadsfrist: 26.05.2019

 

Publisert: 23.04.2019 08:11
Sist endret: 03.07.2019 09:01