Krisepakken for kultur, idrett og frivillighet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Som følge av koronakrisen er en rekke arrangementer innen kultur, idrett og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt over hele Norge.

Regjeringen har vedtatt en krisepakke til kultur, idrett og frivillighet for å avhjelpe situasjonen. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet), mens Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren. Søknadsfrist for begge ordninger er 21. april. 

Les mer om disse ordningene på deres nettsider:

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kulturrådet

Publisert: 15.04.2020 09:34
Sist endret: 04.03.2021 13:24