Kurs - hvordan rekruttere frivillige?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune er opptatt av rekruttering til frivillige lag og foreninger i Skien, og vi inviterer til to gratis kurskvelder i februar hvor dette er tema.

Du velger om du vil deltar på én eller begge kveldene.

Mandag 6. februar: ALLEMED-dugnad

En kurskveld for frivillige lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og unge i Skien, samt politikere og ressurspersoner i kommunen. 

Vi gjennomfører en workshop hvor vi snakker sammen om hva som fungerer i Skien, og hva som kan gjøres for å inkludere enda flere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Tidspunkt:             Mandag 6. februar kl. 17.00–20.00

Sted:                      Menstad bydelshus, Haugsåsvegen 30

Påmeldingsfrist:  1. februar

Påmelding:            Påmelding til ALLEMED

Enkel bevertning. Gratis

Mandag 13. februar: Kurs om rekruttering 

En kurskveld med foredrag om rekruttering til frivillige lag og foreninger v/Birgitte Heneide fra Frivillighet Norge. 

Over halvparten av de som ikke gjør frivillig arbeid i dag, kunne tenke seg å bidra i en frivillig organisasjon. 

På denne kurskvelden får du tips til hvordan din organisasjon kan synliggjøre seg og jobbe systematisk for å rekruttere flere. 

I tillegg får du tips til hvordan du kan bruke frivillig.no til å synliggjøre din organisasjon.

Tidspunkt:            Mandag 13. februar kl. 17.30–20.00

Sted:                     Lie bydelshus, Cappelens gate 8

Påmeldingsfrist:  7. februar

Påmelding:           Påmelding til kurs om rekruttering

Enkel bevertning. Gratis.

Publisert: 24.01.2023 17:33
Sist endret: 24.01.2023 18:36