Livet under byen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann er tema på Kunstfestivalen Greenlight district som arrangeres denne uka. Ett av prosjektene er å vise fram livet under byen.

To kumlokk i Skien er byttet ut med glass slik at du kan se hva som skjer under bakken. Vann- og avløpssystemene er usynlig for de fleste av oss. De holder oss friske, samtidig som det gjør omgivelsene vår vesentlig mer behagelige. Systemene er avansert, ligger rett under føttene våre og blir første synlig og forståelig for oss når det bryter sammen. I Skien er spillvannsnettet (nettet for avløpsvann fra industrien og kloakk fra boliger) 444 kilometer. Det er tilnærmet avstanden fra Skien via Oslo til Gøteborg!

De røde punktene på kartet viser hvor de fire kumlokkene er plassert.

Inviterer til van(ndring)

Prosjektet med de nye kumlokkene åpnes under Van(n)dring ved Rikke Sanni Nikolaisen fredag 13. september kl 18:00. Oppmøte ved Clarion Collection Bryggeparken. Vandringen er gratis og er en del av kunstfestivalen Greenlight district . Velkommen!

Vann- og avløpsnettet oppgraderes årlig

Skien kommune jobber kontinuerlig med oppgradering av vann- og avløpsnettet. Årlig settes det av 140 millioner kroner til dette. Forbedringene skal bidra til å redusere lekkasjetap og styrke kapasitet og sikkerhet i vannforsyningen. For avløp bidrar fobedringene til å:

  • Redusere tilførselen av fremmedvann (overvann, regnvann o.l.) til renseanlegg
  • Redusere forurensingstap til resipienter (vassdrag) og bedre vannkvaliteten i disse
  • Forebygge overvannsskader i tettbygde områder
  • Redusere ulempene knyttet til klimaendringer (klimatilpasning)
Publisert: 11.09.2019 10:33
Sist endret: 13.09.2019 13:02