Marjan skal jobbe med integrering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


2. januar startet Marjan Farahmand som minoritetsrådgiver i de videregående skolene i Telemark.  Hun skal også samarbeide med Skien kommune om gode prosjekter

 – Jeg skal jobbe med krysskulturelle ungdommer i hele fylket, og det gleder jeg meg veldig til! sier Marjan, som til daglig har kontorplass på Skogmo videregående skole. Hun er ansatt i Integrering- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som fylkeskontakt.

 – Vi vet at minoritetsungdomer ofte opplever seg alene med problemstillinger, og min jobb blir å hjelpe dem i hverdagen, til å ta ansvar og bestemme over sitt eget liv, sier hun.

Marjan skal drive med forebyggende arbeid. Alt fra  negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er temaer.  Hun vil bistå elever, lærere og øvrige ansatte alle de videregående skolene i Telemark, og skal  jobbe med kompetansehevning . Blant annet planlegger hun både samlinger og seminarer fremover, både åpne for alle og for faggrupper. Først ute er forfatteren og rådgiveren, somaliske Amal Aden som skal møte unge på de videregående i Skien, og siden voksne fagfolk som jobber med minoritetsutfordringer.

Farahmand skal rundt i hele fylket, i alle kommuner og videregående skoler for å gjøre seg kjent. Elever, lærere, helsepersonell og andre kan kontakte Marjan gjennom Skogmo videregående skole, der hun har kontorplass.

Fredag hadde hun møte med Caroline Wahlstrøm (t.h) fra kulturskontoret og levekårskoordinator Ann Beate Myhra (t.v) i Skien kommune. I møtet så de på forskjellige prosjekter man kunne samarbeide om i tiden som kommer.

 Marjan Farahmand vil i første omgang være i Telemark fylkeskommune i to år. Hun er utdannet barnevernspedagog, med erfaring fra psykiatri, bolig for enslige mindreårige, barneverntjenesten og NAV.

Publisert: 08.02.2019 10:49
Sist endret: 03.07.2019 09:01