Mulighetene i Kverndalen med menneskene i sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tidligere denne uka gjennomførte Skien kommune en workshop om Kverndalen og det nye sykehjemmet. Rundt 60 personer fra ungdomsrådet, eldrerådet, frivillige, ansatte og politikere deltok og kom med innspill på hvordan Kverndalen og hagen til sykehjemmet kan bli møteplasser de vil bruke.

Tekst og foto: Medita UB, Hjalmar Johansen videregående skole

Rundt 60 personer fra ungdomsrådet, eldrerådet, frivillige, ansatte og politikere deltok og kom med innspill på hvordan Kverndalen og hagen til sykehjemmet kan bli møteplasser de vil bruke.

Inspirerende foredrag

Ordfører Hedda Foss Five ønsket velkommen og innledet med fokuset på menneskene. - Menneskene skal være i sentrum. Hvordan kan de bruke og utnytte byen best mulig og hvordan kan vi skape rom for alle aldersgrupper, og ikke minst for de eldre? spurte hun i innledningen. Vi må ta høyde for at eldre ikke er en homogen gruppe, men alle ønsker seg en best mulig alderdom. Selv de aller sykeste har ønske om gode opplevelser.  Det er vår oppgave å skape rom, slik at alle har verdifulle opplevelser de siste årene av livet. 

Byutviklingssjef Mette Gundersen fulgte opp ordførers innledning og fortalte om hva de eldre kan oppleve i byen. - En tur til nærmeste benk kan for noen være nok, andre bruker benker til en pause i hverdagen og for å nyte vårsola. Møteplasser er viktige arenaer for verdi i livet – og det er disse mulighetene vi må se og benytte oss av, når vi nå skal planlegge det nye sykehjemmet og utviklingen i Kverndalen, sa hun.

Ulf Kristian Rønneberg, ansvarlig for mottaksprosjektet i den nye sykehjemmet, fortalte at de som skal bo på sykehjemmet er eldre med nedsatt funksjonsevne. - Vi må derfor ta hensyn til beboernes funksjonsevne når vi skal skape en arena som er tilpasset dem.  Han fortalte videre at felleskapet er viktig, framkommeligheten i og utenfor bygget og ikke minst mangfoldet av ulike mennesker. Det er positivt for de som bor på sykehjemmet at det er barn, unge og familier som skaper liv utenfor sykehjemmet. 

Landskapsarkitekt Ragnhild Momrak fra Dronninga Landskap, fortalte at den gode byen er en kompakt by uten biler hvor det meste kan foregå innenfor en radius på 500 meter. Hun presenterte syv strategier for å skape et levende sentrum.

Se presentasjoner fra workshopen

Film og VR modell

Ungdomsbedriften Squares UB fra Hjalmar Johansen videregående skole har laget film og spurt noen av dem som er i Kverndalen idag om hva de gjør i området, hvilke planer de har framover og hvilke drømmer de har for Kverndalen i framtida. Se filmen.

Skien kommune har utarbeidet en 3D modell av Kverndalen som kan sees med såkalte VR briller. Det betyr at du kan ta på deg brillene og oppleve hvordan Kverndalen blir i årene fremover. Deltakerne på workshopen prøvde modellen og det de så ble vist på skjerm for de andre deltakerne. En film av 3D modellen vil bli tilgjengelig på kommunens nettsider i løpet av våren.

Gruppearbeid med mange innspill

Etter de innledende foredragene ble deltakerne delt i grupper og arbeidet med ulike scenarier og målgrupper for Kverndalen. Hvordan ville de ulike målgruppene bruke Kverndalen og hvilke ønsker hadde de.

Gruppene uttrykte at dette var en spennende måte å jobbe på.  Ungdommen synes det var gøy å bli involvert og inkludert. Flere fortalte at dette var en ny måte å jobbe på, og var glad for å bli inkludert. 

Skien kommune tar med seg innspillene i det videre arbeidet med sykehjemmet og Kverndalen.

Publisert: 13.04.2019 17:01
Sist endret: 16.05.2020 10:56