Null bålpanne, null engangsgrill

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 28. mai er all bruk av åpen ild utendørs strengt forbudt i Skien og Siljan

Brannsjefen i Skien fatter vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Skien og Siljan kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 28. mai 2018 kl. 12:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i store deler av Norge. Brannsjefen har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr: 

DETTE KAN DU GJØRE
Grille i din egen hage med aktsomhet

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

DETTE KAN DU IKKE GJØRE
Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs

Det er ikke lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog og mark

Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen 

Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene

Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden. 

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Brannsjef Guttorm Liebe

Publisert: 28.05.2018 19:44
Sist endret: 01.11.2018 14:16