Ny brukerundersøkelse i helse og velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I neste uke starter den store brukerundersøkelsen blant over 1000 brukere av helse- og velferdstjenester i Skien kommune.

 

For å danne et bilde av hvordan våre brukere opplever kvaliteten i tjenesteytingen i dag iverksettes det en brukerundersøkelse i store deler av kommunalområdet Helse og velferd. Brukerundersøkelsen er, som ved tidligere undersøkelser, utarbeidet av Kommuneforlaget under nettportalen bedrekommune.no.

Brukerundersøkelsen vil gjennomføres fra 6. mai til 24. mai 2019. Vi vil benytte telefonintervju, personlige intervju og nettbaserte spørreskjemaer. De som gjennomfører intervjuene arbeider ikke i tjenesten den aktuelle bruker mottar. Besvarelsene vil bli behandlet anonymt. Brukere og pårørende som inviteres til å delta er plukket ut tilfeldig. Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig.

Med denne undersøkelse ønsker Helse og velferd å få fram forskjellige syn på jobben vi gjør, og hvordan vi kan utvikle oss videre. Det skal til sammen skape et bedre tilbud til våre brukere av tjenestene.

Publisert: 02.05.2019 12:21
Sist endret: 03.07.2019 09:01