Digitalt system for utbetaling av SMIL tilskudd i jordbruket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 1.mai har vi nytt digitalt system for å søke om utbetaling av SMIL tilskudd i jordbruket

Alle gårdbrukere som har søkt SMIL tilskudd til miljøtiltak på sin eiendommen, som rydding og inngjerding eller hydrotekniske anlegg, skal fra 1.mai søke om del- og sluttutbetaling elektronisk via Altinn.no. For eldre prosjekter, innvilget før 1.mai 2020, kan du levere dkumentasjon til landbrukskontoret og vi registrerer den for deg. 

Landbruksdirektoratet har laget nye rapporteringsskjema som skal benyttes ved utbetalingsanmodning. 
Sjekk hvilke krav står i tilsagnsbrevet og rapporter på disse. 

Mer informasjon er tilgjengelig på siden til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og på Landbruksdirektoratet sin side. 

Der ligger også Brukerveiledning for søker i Altinn - digital utbetaling.

Publisert: 13.05.2020 08:14
Sist endret: 09.06.2020 13:35