Ny fagleder for bevillingssaker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mats André Lunde (34) er ansatt som ny fagleder for bevillingssaker i Skien kommune. Han etterfølger Eva Ebersten Ulvin, som går av med pensjon i løpet av neste år.

 Lunde er utdannet jurist, og har jobbet i Forbrukerrådet lokalt de fem siste årene. Han har også sittet som representant i Forbrukerrådets styre.

-       Jeg tror at bakgrunnen min kan være god å ha med seg i den nye jobben, ikke minst med mekling som en vesentlig del av utøvelsen av oppgavene. Det er mange som ikke er klar over at det å være objektiv og nøytral i tvistesaker er et viktig prinsipp i Forbrukerrådet, sier han.

Omdiskutert område

Ansettelsen kommer i en tid hvor kommunens behandling av skjenkesaker har vært utsatt for kritikk, og kommunen har fått omgjort skjenkevedtak hos Fylkesmannen i Telemark.

-       Skjenkesakene er et relativt lite område i kommunen, men skaper mye oppmerksomhet, sier rådmann Ole Magnus Stensrud.

Han har satt i verk flere tiltak for ytterligere kvalitetssikring av bevillingsarbeidet. I vår bestilte rådmannen en gjennomgang av rutinene fra Telemark kommunerevisjon, som fredag sist uke var oppe til behandling i kommunens kontrollutvalg, som enstemmig vedtok Rådmannens forslag til tiltak.

Kvalitetssikring

-       Svaret fra kommunerevisjonen viser at vi driver en forsvarlig saksbehandling, men at vi bør gå nøyere gjennom, tydeliggjøre og kvalitetssikre sakene bedre. En av konsekvensene av det er at kommuneadvokaten heretter få en klar, formell rolle i disse sakene, sier han.

Rådmannen ønsker seg samtidig en styrking av det nettverksbaserte samarbeidet mellom kommunene, dialog med samarbeidspartnere og med bransjen.

Formalisering og skriftliggjøring av de interne arbeidsformene og praksis er viktig. Like vesentlig er styrket opplæring i faget.

 

-       Jeg legger ikke skjul på at jeg ønsker en felles forvaltningsenhet for grenlandskommunene. I en slikt samarbeid kan man skille lokal og kommunevis alkoholpolitikk og forvaltning av sentralt lovverk – og oppnå et godt og sterkt fagmiljø, sier han.

 

Personfokus

Eva Ebersten Ulvin skal drøye enda litt med pensjonen, siden Mats André Lunde først begynner etter pappapermisjon.  Hun har måttet leve med personfokus i media og tidvis harde fronter i skjenkesakene.

-       Det er gøy og ikke minst hyggelig å jobbe med bevillingssaker, sier Ulvin, som ikke bare har satt prikker, men også vært faglig veileder for butikker og utesteder de 19 årene hun har holdt på.

-       Det er et stort område å passe på, med mange målkonflikter. Vi har nasjonal alkoholpolitikk som vi er pliktige til å forvalte - samt lokale regler her i kommunen. Regler og lover kan komme i konflikt med både næringspolitikk og andre hensyn, sier hun.

Blant reglene som er lokale i Skien er forskriftene om vandel, alkoholfrie soner, skjenketider, plassering i dagligvare og uteservering.

Denne  stafettpinnen skal altså Mats André Lunde overta om noen måneder. Han skal som Eva Ulvin tilhøre kommunalområdet for helse og velferd.

-       Jeg gleder meg, sier han.

 

SCENESKIFTE: Om noen måneder går Mats André Lunde inn i jobben som ny fagleder for bevillingssaker i Skien kommune. Her sammen med nåværende leder Eva Ulvin og rådmann Ole Magnus Stensrud. Foto: Anne Spånem

Publisert: 16.09.2019 14:49
Sist endret: 09.06.2020 13:35