Nytt kjøremønster ved Landmannstorget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mandag 13. januar kl 07.00 starter arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger i Kongensgate. Kongensgate, mellom Skistredet og Telemarksgata, blir stengt i anleggsperioden.

Dette arbeidet var opprinnelig ikke en del av prosjektet på Landmannstorget, men på grunn av tilstanden på vann- og avløpsledningene er det helt nødvendig å gjøre det nå. Vi forventer at arbeidet vil pågå i 8 til 12 uker, avhengig av vær og temperatur.

Buss, drosjer og biler

Bussene vil fortsette å gå fra de samme holdeplassene som i dag. De bussene som vanligvis kjører opp Kongensgate vil kjøre Prinsessegata og Skistredet til Landmannstorget. Det vil derfor ikke være stoppsted utenfor Høyers Hotell mens arbeidet pågår.

Fredag – søndag fra kl 22.00 vil drosjeholdeplassen være i Torggata.

Privatbiler kan kjøre i Torggata forbi Landmannstorget, slik det har vært mulig siden jul. Dersom vi ser at dette får konsekvenser for kollektivtrafikken, er det mulig vi må endre på det. Alternativene for bilistene vil da være å kjøre via Prinsessegata og ned Skistredet for å komme til Torggata. Vi oppfordrer bilistene til å følge med på skilt som viser alternative kjøreruter.

Kartskissen nedenfor viser hvordan kjøremønsteret blir fra mandag 13. januar.

Publisert: 10.01.2020 10:50
Sist endret: 09.06.2020 13:35