Ønsker en verdig alderdom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


– Min drøm er at de eldre skal føle glede i en hektisk hverdag, at de skal føle velvære og ha en verdig alderdom, sier lærling i helsefag Jannice Karlsbøck. – Ja, det er veldig viktig, støtter 90 år gamle Bjørg Sonja Halvorsen.

Samtalen gikk rundt et av gruppebordene i møtesalen på Høyers Hotell da Skien kommune inviterte rundt 45 deltakere til brukerdialogkonferanse i forbindelse med byggingen av nytt sykehjem i Kverndalen.

Gøy å få lov til å være med
Lærlingen og 90-åringen hadde flere gode samtaler ved bordet. Samlingen startet med at konferansedeltakerne ble utfordret til å skrive ned sine drømmer for institusjonen som skal bygges i Skien sentrum. Fru Halvorsen er aktiv bruker av dagavdelingen på Lyngbakken, og hun hadde klare drømmer om det nye bo- og dagsenteret. – Det må være et aktivitetsrom som alltid står klart til bruk. På Lyngbakken må det ofte ryddes plass, og det er upraktisk.

Begge damene synes det er både spennende og utfordrende å kunne påvirke prosessen fram mot en ny og moderne institusjon. – Jeg har vært flere steder i løpet av læretiden, og jeg føler at jeg har noe å bidra med, sier Karlsbøck. – Jeg ser hva som fungerer, og det er viktig å satse på de gode løsningene.

Politikerne er opptatt av brukermedvirkning
– Jeg er kjempeglad for å se at vi er så tidlig i gang med brukermedvirkning. Det er vi politikere veldig opptatt av, sa leder for Hovedutvalget for helse og velferd Trine Almenning i sin innledning til brukerkonferansen. – Jeg vet også at administrasjonen jobber mye med å involvere brukerne i prosessen. Derfor er det kjempeflott at vi starter så tidlig med nettopp å involvere brukerne.

Almenning fortalte at byggeprosessen følges tett av politikerne. I hvert eneste hovedutvalgsmøte er det orientering om status og framdrift i prosjektet. – Vi har mye kompetanse på bygging og utforming av sykehjem i Skien. Det er viktig at vi bruker de erfaringene inn i arbeidet med Kverndalen bo- og dagsenter, både når det gjelder selve bygget, innholdet og teknologien, som er i en voldsom utvikling.

– Dialog og involvering er en forutsetning for et godt resultat. Derfor er denne dagen viktig. Dere som er her i dag, er viktige fordi dere på forskjellige måter har et forhold til hva et sykehjem er, hva det skal være, og hva det skal inneholde.

Vi trenger de synspunktene dere representerer
– Det eneste som er sikkert, er at de gamle måtene å gjøre ting på ikke kommer til å fungere. Vi må finne nye løsninger, vi må gå opp noen nye stier – og det må vi gjøre sammen, sa fagsjef for heldøgnsomsorgstjenester Monica Hammari i sin innledning.

Nytt sykehjem midt i byen er kanskje den største saken i Skien kommune akkurat nå. Det er et omfattende prosjekt som hele byen har store forventninger til. Skissene for selve bygget, som får plass til 128 beboere, er snart ferdige.

– Vi har ikke svaret på alle spørsmålene knyttet til innholdet i sykehjemmet. Det er derfor dere er invitert til dialogkonferansen. Vi er ute etter å lytte til den stemmen som dere representerer, presiserte fagsjefen. – Hva mener dere om tjenesteinnhold og aktivitetsinnhold i det nye sykehjemmet?

Deltakerne representerer dagavdelingsbrukere, frivillige, pårørende, Rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlingene, som skal jobbe i institusjonene framover. Ansatte i institusjonen var bordverter.

Innholdet er viktig
– Det hjelper jo ikke å bare bygge et hus, selv om det er et fantastisk hus. Det er innholdet i huset som avgjør om det blir et godt sted å være, påpekte Hammari. – Så kommer spørsmålet: Hva er det som er viktig? Regjeringen kaller sin nye Eldrereform «Leve hele livet». Det er den utfordringen vi som kommune skal være med på å løse. Derfor trenger vi den brukerstemmen dere representerer. Hvilke aktiviteter ønsker dere å ha i bygget? Hva trenger frivilligheten? Hva ønsker de pårørende? Det ønsker vi innspill på.

ØNSKER INNSPILL: Trine Almenning og Monica Hammari

Hammari oppsummerte dagen med å fastslå at dialogkonferansen var veldig vellykket. Deltakerne var fornøyde, og de syntes det var inspirerende å få være med så tidlig i prosessen.

Dialogkonferansen ga kommunen mange gode innspill. De skal bearbeides videre. Det var flere ting som gikk igjen hos gruppene i gruppearbeidet, og nå skal materialet sorteres og kategoriseres i en oppsummering som brukes i det videre arbeidet.

– En rød tråd på tvers av gruppene er at de nære møtene og verdighet er fine ord som går igjen i innspillene. En konklusjon vi kan trekke allerede nå, er at det blir vår jobb å legge til rette for å skape slike øyeblikk, avslutter Monica Hammari.

ENIGE: Helsefaglærling Jannice Karlsbøck og 90 år gamle Bjørg Sonja Halvorsen er helt enige om at de eldre skal føle glede og velvære selv om de er på et sykehjem.

DRØM: Deltakerne på konferansen ble utfordret til å skrive ned sine drømmer om et framtidig sykehjem. Svarene var både mange og angfoldige.

MØTE: Skien kommune inviterte rundt 45 deltakere til brukerdialogkonferanse i forbindelse med byggingen av nytt sykehjem i Kverndalen. De representerte dagavdelingsbrukere, frivillige, pårørende, Rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlingene, som skal jobbe i institusjonene framover.

Publisert: 23.05.2018 10:26
Sist endret: 03.07.2019 09:01