Opplever du en vanskelig tid?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Opplever du en vanskelig tid? Har den spesielle situasjonen vekket vonde minner og følelser? / Are you experiencing a difficult time? Has the current situation brought hurtful memories and feelings to life? (More in English below).

I lenken finner du en oversikt over hvem i kommunen du kan ringe for å få hjelp.
https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/helse-og-velferd/psykisk-helse-og-livsmestring/

Husk også på disse gode hjelpetelefonene:

 • Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste: 22 40 00 40
 • Hjelpetelefonen er Mental Helses døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med: 116 123
 • Røde kors sin hjelpetelefon for barn og ungdom, Kors på halsen: 800 33 321
 • Krisesenteret i Telemark er der for alle som blir utsatt for vold i nære relasjoner: 35 50 38 00
 • Informasjonstelefonen er folkehelseinstituttets egen tjeneste for informasjon om korona: 815 55 015
 • Mannstelefonen er en telefontjeneste spesielt rettet mot menn: 22 34 09 60

Rådet for psykisk helse har laget en større oversikt over hjelpetelefoner: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Samme hvem du velger å kontakte kan du være anonym, og alle har taushetsplikt. Alle tjenestene er gratis og det er ingen krav til tro eller livssyn. De fleste tilbyr også chatt via hjemmesidene sine.

 

IN ENGLISH

In this link you will find an overview of who in the municipality you can call for help.
https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/helse-og-velferd/psykisk-helse-og-livsmestring/

Also, keep in mind these good help services:

 • Kirkens SOS is the nation's largest 24-hour emergency service: 22 40 00 40
 • Hjelpelinjen is Mental helse’s 24-hour phone service for anyone who needs someone to talk to: 116 123
 • Red Cross's help phone for children and youth, Kors på halsen: 800 33 321
 • Krisesenteret i Telemark is open to all victims of domestic violence: 35 50 38 00
 • Informasjonstelefonen is the Norwegian public health institute's own corona information service: 815 55 015
 • Mannstelefonen is a telephone service specifically aimed at men: 22 34 09 60

The Norwegian Mental Health Council has created a larger overview of emergency telephones: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Regardless of which services you choose you can stay anonymous. All of these help line has a duty of confidentiality. All services are free and there is no requirement for religious beliefs or affiliations. Most of the services also offer chat via their websites.

Publisert: 02.04.2020 07:59
Sist endret: 09.06.2020 13:35