Retningslinjer for å hindre smitte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Et begrenset antall kan bruke kommunale lekeplasser og lekeområder på skoler og barnehager samtidig.

Regjeringen kom 27. mars med skjerpende anbefalinger om å holde avstand til hverandre for å unngå smitte. Vi har derfor hengt opp plakater på kommunale lekeplasser, lekeområder på skoler og barnehager i Skien med disse retningslinjene:

Maksimalt 5 personer, med minimum 2 meters avstand, kan oppholde seg på apparatene/området av gangen. Retningslinjene gjelder inntil videre. Dersom de ikke blir overholdt må vi stenge lekeplassen, lekeområdet på skolen eller barnehagen.

NB! På lekeområder på skole og barnehager gjelder retningslinjene utenom skolens og barnehagens åpningstid.

Guidelines to prevent infection

Limited numbers can use municipal playgrounds and play areas in schools and kindergartens at the same time

The government came on March 27 with stringent recommendations to keep away from each other to avoid infection. We have therefore hung up posters on municipal playgrounds, play areas in schools and kindergartens in Skien with these guidelines:

A maximum of 5 people, with a minimum distance of 2 meters, can stay on the appliances / area at a time. The guidelines apply for the time being. If they are not complied with, we must close the playground, play area at school or kindergarten.

Note: The guidelines apply to the play area of ​​the school / kindergarten outside the school and kindergarten opening hours.

Publisert: 30.03.2020 14:35
Sist endret: 09.06.2020 13:35