Revisjon av Handlingsprogram

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til revidert handlingsprogram for Bypakke Grenland skal behandles i hovedutvalg for teknisk sektor 15. oktober og bystyret 14. november.

Saken skal behandles i alle bypakkekommunene og fylkeskommunen i løpet av høsten.

Ordfører inviterer alle politikerne i Skien til informasjon om Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland i forkant av Hots møtet 15. oktober. Der vil det orienteres om viktige prosjekter i Skien.

Sakspapirene til behandlingen i hovedutvalget legges ut på kommunens nettsider tirsdag 8. oktober.


Endringer i prosjektporteføljen i 2019

Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland revideres hvert år, i år er det en mindre revisjon. Noen prosjekter har endringer i omfang, framdrift eller kostnader. I forslag til nytt handlingsprogram er de fleste endringene knyttet til prosjekter i Skien. Det er et krav at Handlingsprogrammet går i økonomisk balanse, derfor vil en økning et sted kreve reduksjon et annet sted.

Prosjektet «Fylkesveg 43 - fortau Gulsetveien» er foreslått økt med 10 millioner kroner til 46 millioner kroner. Prosjektet «Klosterøya - Jernbanebrygga, gang- og sykkelbru» er foreslått endret tilbake til opprinnelig ramme, fra 56 millioner kroner til 81 millioner kroner. Noen prosjekter er rimeligere enn først antatt. Ett av dem er «Etablering og drift av antennepunkter» som er foreslått redusert med 12 millioner kroner.

Ett nytt prosjekt er lagt inn i porteføljen: «Fylkesveg 357 Skotfossveien ved Grøtsund - fortau/ gang- sykkelveg». Det er foreslått 11 millioner kroner til prosjektet i tråd med tidligere politiske vedtak i Skien kommune . Prosjektet er finansiert ved å redusere rammer på andre prosjekter i Skien.

Det er ikke foreslått å ta ut noen prosjekter av porteføljen denne gangen. For å finansiere de foreslåtte økningene, er det foreslått å benytte midler som var satt av til prosjektet «Fylkesveg 32 Bølevegen - tosidig fortau/sykkelveg». Opprinnelig ramme for prosjektet var 61 millioner kroner, som nå er foreslått redusert til 27,2 millioner kroner.

Slik kan den nye gang- og sykkelbrua bli. Illustrasjon: soso36

Publisert: 04.10.2019 13:35
Sist endret: 16.05.2020 10:56