Se arkitektenes forslag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Torsdag 5. desember åpner utstillingen med de seks forslagene til nytt Ibsenbibliotek.

Utstillingen som er i Stockmanngården i Telemarksgata 12, blir åpnet av ordfører Trond Ballestad  5. desember kl. 18.00. Du kan se utstillingen fram til 5. mars 2020.

Se de seks forslagene

Åpningstider utstillingslokalet
Onsdager kl 12.00-17.00
Torsdager kl 12.00-19.00
Fredager kl 12.00-17.00
Lørdager kl 11.00-14.00

Ustillingen er åpen 5. - 21. desember og 15. januar - 5. mars. Det vil også være en utstillingen av forslagene på Skien bibliotek.

Hvordan blir bygget?

Og hvordan kan Ibsens diktning tolkes i arkitektur? I høst har seks arkitektlag tegnet det nye "Ibsenbiblioteket". Tre lag har tegnet bygg for Kulturkvartalet (ved Ibsenhuset), og tre lag har tegnet for Meierikvartalet (ved Handelstorget). Juryen skal velge en vinner på hvert av stedene i januar.

 


Bildet viser de seks forslagene. Rekkefølgen på tegningene samsvarer ikke med rekkefølgen av arkitektkontorene i teksten nedenfor.

Hvor skal det nye biblioteket i Skien ligge?

I februar og mars bestemmer politikerne om det er vinnerforslaget for Meierikvartalet eller vinnerforslaget for Kulturkvartalet som skal bygges.

Disse arkitektkontorene som har deltatt i konkurransen:

Kulturkvartalet

Kengo Kuma (Japan) / MAD (Norge)
Snøhetta (Norge)
Transborder studio (Norge)

Meierikvartalet

Schmidt Hammer Lassen (Danmark)
Atelier Oslo / Lund Hagem (Norge)
Team Helen & Hard (Norge)

Bildet viser de to alternativene til lokalisering.

Juryens medlemmer

• Ordfører Skien kommune - Trond Ballestad (SP)
• Varaordfører Skien kommune - Trude Tvedt (AP)
• Representant fra opposisjonen Skien kommune - Emilie Schäffer (H)
• Prosjekteier/kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur – Karin Finnerud
• Biblioteksjef – Henriette Stoltz
• Prosjektleder Ibsenbiblioteket – Gunn Marit Christenson
• Fagrådgiver Ibsen – Anette Storli Andersen
• Arkitekt fra kommunen/plansjef – Olav Backe-Hansen
• Sivilarkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL, daglig leder og partner Vill Mer og Partner Vill Arkitektur
• Sivilarkitekt MNAL John Arne Bjerknes, architect, partner, design leader i Nordic office of architecture
• Sivilarkitekt MNAL Berit Iversen, Arkitekt MNAL, Børve Borchsenius arkitekter as

Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær er: Konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.

Juryens kriterier

Juryens kriterier ble vedtatt av formannskapet 23.april 2019.

Overordnet arkitektonisk grep
Samlet skal de arkitektoniske grep medvirke til å få et nøkternt ikonbygg, som gir rom for hverdagslivet og samtidig vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt:

Med referanser til og som tolker Ibsens verk.
Gir form til Skien som den gode og inkluderende møteplassen.
Skaper forbindelser mellom Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset og byen, både visuelt og funksjonelt.
Legger til rette for mangfoldig bruk, både effektiv hverdagsbruk, unike opplevelser og fordypning over tid.
Integrerer funksjoner og tjenester i én institusjon på en arealeffektiv måte, der samme areal kan fylle flere funksjoner på ulike tider av døgnet.
Gjør det lett å orientere seg og forflytte seg i bygget for publikum, i alle aldre og med ulike funksjonsnivåer.
Bærekraftige løsninger-miljømessig og økonomisk

Etterstreber/beskriver løsninger som vil gi en vesentlig reduksjon i klimafotavtrykket (i forhold til sammenliknbare referansebygg).
Har materialkvaliteter som tåler intensiv bruk over tid.
Sikrer lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv.
Gjennomførbarhet

Konseptet skal kunne skaleres opp og ned, avhengig av endelige vedtak om økonomiske rammer og nasjonale oppgaver.
Synliggjøre opp- og nedskaleringsmulighetene gjennom å prioritere hvilke deler av prosjektet som kan økes/reduseres dersom byggekostnadene skal tilpasses.

Publisert: 02.12.2019 12:37
Sist endret: 16.05.2020 10:56