Søk om integreringsmidler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune skal dele ut 866.594 kroner til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Skien er en av 20 kommuner som får tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Pengene er til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, som kan søke om tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns- og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

Dette kan man søke om støtte til:

• Tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement for innvandrere og øvrig befolkning.

• Tilskudd for å øke kunnskap om det norske samfunnet, og styrke kvalifisering for utdanning og arbeid blant innvandrere.
• Tilskudd for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Søknadsfristen er 1. mai. For mer informasjon og søknadsskjema: www.skien.kommune.no/imdi

 

Publisert: 10.04.2019 14:50
Sist endret: 03.07.2019 09:01