Skien blir universitetskommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å inngå et tettere samarbeid med tre kommuner vår region og er i dialog med Skien, Drammen og Færder om etablering av universitetskommuneavtaler. Målet med avtalene et tettere samarbeid om utvikling av ny kunnskap som vil bidra til gjensidig kompetanseheving og større attraksjon for kommunen som arbeidssted.

f.v. Aud Mette Myklebust, kommunekontakt USN, Heidi Kapstad, dekan USN, Kristin Barstad, prosjektleder USN Profesjon

 

Onsdag 21 august ble Hovedutvalg for helse og velferd orientert om planene, som innebærer at relevant forskning, innovasjon og praksis går hånd i hånd. Og er til gjensidig nytte.

Kommunalområdet for helse- og velferd er foreløpig det mest aktuelle for et slikt samarbeid, men området Oppvekst har også mye samarbeid.

Tre viktige mål

Målet er tredelt: Styrke undervisningen for studentene, styrke praksis som læringsarena og styrke forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje i nært samarbeid mellom universitetet og yrkesfeltet slik at erfaringsbasert kunnskap blir tatt i bruk i studiene og at forskningen ved universitetet retter seg mot relevante, praksisnære problemstillinger. Dette vil bidra til gjensidig kvalitetsutvikling både for yrkesutøvere i kommunen og for fagpersonale og forskere ved USN.

I tillegg ønsker man å vise fram Skien kommune som en attraktiv arbeidsplass, der kompetanseheving og utvikling av kunnskap er en viktig side av virksomheten.

Til beste for brukere og pårørende

-Dette er veldig positivt for begge parter. Universitetet setter fokus på kommunen og tjenestetilbudet vårt, på kvalitet og utvikling til beste for brukere og pårørende.  I dette ligger det at vi kan kombinere praktisk arbeid med forskningsbasert virksomhet. Det leder til oppdatert kompetanse på begge sider, og dermed kvalitet og trygghet, sier kommunalsjef for helse og velferd i Skien, Erik Nordberg.

-  Sentralt står også ønske om å bidra til et godt læringsmiljø for studentene der veiledning og oppfølging i praksisstudiene er sentralt, noe som vi tror vil bidra til at framtidige kandidater har god kunnskap om de oppgaver og utfordringer som de vil møte som yrkesutøvere. Dette vil utvilsomt også virke positivt på faget og rekrutteringen til stillinger i de kommunale helse- og omsorgstjenstestene, sier han.

Prosjektet USN Profesjon har i oppgave å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet.  Hovedmålet er at ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal utvikles gjennom samarbeidet.

Publisert: 30.08.2019 09:36
Sist endret: 16.05.2020 10:56