Skien følger nasjonale råd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune forholder seg til regjeringens videreføring av tiltak knyttet til Koronavirussituasjonen.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres nasjonalt til og med 13. april 2020 er:

  • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
  • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
  • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
  • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
  • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
  • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
  • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
  • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
  • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

 

I tillegg videreføres dagens praksis knyttet til bruk av hjemmekontorordninger der det er hensiktsmessig som et tiltak for å redusere sosial kontakt. Det er den enkelte leder som vurderer hva som er hensiktsmessig ut fra enhetens drift og aktuelle arbeidsoppgaver.

 

Se hele oversikten over nasjonale tiltak på regjeringen.no , innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Publisert: 25.03.2020 15:18
Sist endret: 09.06.2020 13:35