Skien historieråd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det frivillige historiemiljøet i Skien har gått sammen i en ny organisasjon.

Skien historieråd ble stiftet 28. mars 2019, med 21 deltakere fra til sammen 15 organisasjoner.

Rådet er åpent for flere medlemmer, og foreninger med en virksomhet i tråd med vedtektene kan søke medlemskap.

Formål

Skien historieråd er en samarbeidsorganisasjon for alle frivillige lag og foreninger i Skien som har som formål å ta vare på og formidle Skiens historie, både den immaterielle og materielle kulturarven.

Oppgaver

a) utvikle kontakt og samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og for øvrig innen det lokalhistoriske frivillige miljøet,
b) ivareta felles interesser overfor og i samarbeid med Skien kommune,
c) initiere og samordne felles historiske tiltak som medlemsorganisasjonene bestemmer,
d) samordne felles markedsføring og samarbeid om arrangementer og aktiviteter,
e) kan gi råd i spørsmål og saker som gjelder byens kulturarv og identitet

Medlemmer

1. Arbeiderbevegelsens Arkiv
2. Foreningen for luftfart i Telemark
3. Fortidsminneforeningen i Telemark
4. Foreningen Norden Skien
5. Grenland Husflidslag
6. Grenland veteranvognklubb
7. Grenland Ættehistorielag
8. Ibsenforbundet-
9. Jernaldergårdens venner
10. Skiens Sjømannsforening
11. Skien Historielag-
12. Skotfoss Historielag
13. Solum Historielag
14. Hulkaleirens venner
15. Odd ballklubbs historiekomite

Publisert: 26.04.2019 14:26
Sist endret: 03.07.2019 09:01