Skien kommune og Riksantikvaren er enige

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har imøtekommet Riksantikvarens krav om utforming av det nye sykehjemmet i Kverndalen.

 

Det betyr at det ikke blir innsigelse fra Riksantikvaren, og at Skien kommune kan fortsette planleggingen av bygget. 

Dette kom fram på et møte mellom de to partene torsdag denne uka. Riksantivaren har tidligere fått oversendt reguleringssaken for et nytt bo- og dagsenter i sentrum av Skien til uttalelse, og har nå hatt to møter med kommunen for å se på saken.  

Senteret går i utgangspunktet  på tvers av Riksantikvarens bystrategi, der det slås fast at nybygg ikke skal bryte med eksisterende bebyggelse når det gjelder høyder, volum eller utforming.

For at Riksantikvaren skal kunne gå med på bygging må bygget i sin helhet senkes med en meter i forhold til opprinnelig forslag, samt at den søndre fløyen senkes med ytterligere en etasje.

Fasaden ut mot Kongensgate skal blant annet utformes på en slik måte at bygningsvolumets fasade fremstår som to bygg. Kravet knyttes til kvartalstrukturen, som historisk er er mer stykkevis enn det reguleringsplanen legger opp til. Riksantikvaren anbefaler også at ikke fasadematerialene ikke blir for ekspressive.

På bildet avdelingsdirektør i Riksantikvarens samfunnsavdeling Leidulf Mydland sammen med ordfører i Skien, Trond Ballestad.

 

Publisert: 29.11.2019 15:48
Sist endret: 16.05.2020 10:56