Skien som regionhovedstad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har startet arbeidet med å fylle rollen som regionhovedstad i Vestfold og Telemark

Tirsdag skal planene legges fram for formannskapet. Samtidig starter arbeidet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel og planene for markedsføring. Skien er utpekt som den nye regionhovedstaden, i og med at den fylkeskommunale administrasjonen for Vestfold-Telemark legges til Skien.

 I tillegg til den nye/utvidede rollen som regionhovedstad, vil en i arbeidet med samfunnsdelen svare opp hvordan kommunen vil følge opp FNs bærekraftsmål.

Rådmannen har avsatt midler til en prosjektstilling som skal lede arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Stillingen vil bli utlyst som en midlertidig prosjektstilling.

Det er igangsatt et arbeid for å lage et større markedsføringsprogram for Skien både som regionhovedstad, som arbeidsmarked og som attraktiv for virksomheter og enkeltpersoner utenfor Norge (turisme, etablering, investering). Behovet for en mer samlet markedsprogram er avdekket både gjennom den nye rollen vi har fått som regionhovedstad og arbeidet med større bedriftsetableringer.

 

 

 

Publisert: 10.05.2019 14:40
Sist endret: 03.07.2019 09:01