Smittevern og -sporing i bedrifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi oppfordrer næringslivet i Skien til å videreføre smitteverntiltakene på arbeidsplassene. Gode rutiner for renhold, tilrettelegge for at ansatte kan holde avstand til kunder og kollegaer og har mulighet for hjemmekontor der det er mulig, er eksempler på slike tiltak.

Kommuneoverlegen i Skien oppfordrer til følgende tiltak for å redusere risikoen for smittespredning:

  • Alle arbeidsplasser bør ha tenkt gjennom hvordan man organiserer driften for å unngå å få smitte inn og hvordan man organiserer seg dersom smitten kommer inn på arbeidsplassen
  • Alle arbeidsplasser organiserer seg slik at det er så lett som mulig å definere aktuelle nærkontakter dersom en ansatt bli smittet (2 meter avstand over 15 minutter eller direkte nærkontakt). Oversikt med nærkontakter utarbeides slik at smittesporingsteamet kan få denne ved eventuell smitte.
  • Arbeidsgiver tar kontakt med Skien kommunes smittesporingsteam dersom en ansatt har testet positivt.
  • Arbeidsgiver utpeker en kontaktperson i bedriften som kan bistå smittesporingsteamet ved smitte i bedriften
  • Alle nærkontakter til en smittet anbefales covid-19 test så snart som mulig for å få en bedre oversikt over om smitten har spredt seg.
  • Organisasjonen/bedriften bør beholde kopier over listene på hvem som er i karantene og har testet positivt/negativt.


Se informasjonsskriv til ledere som utdyper punktene over.

Vi har laget et informasjonsskriv til nærkontakter i bedrifter med smitte

Publisert: 28.12.2020 17:01
Sist endret: 04.03.2021 13:24