Søk Bufdir om tilskudd til tiltak og aktiviteter for barn og unge i 2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut tilskuddsmidler til inkludering av barn og unge for 2022. Søknadsfrist er 17. desember.

Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige lag og organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om tilskuddsmidler til inkludering av barn og unge.

Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Søknadene skal sendes via Bufdirs søknadsportal:

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 - Insights (bufdir.no)

Søknadsskjema og søknadsfrist:

Publisert: 24.11.2021 13:54
Sist endret: 24.11.2021 13:56