Søk IMDi-tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå kan din organisasjon søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns- og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn.

Søknadsfrist er 1. mai, men på grunn av koronasituasjonen vil det også være mulig å søke om midler til høsten.

Du kan søke om penger til:

  • Aktiviteter, tiltak og arrangement for innvandrere og øvrig befolkning.
  • Tilskudd for å øke kunnskap om det norske samfunnet, og styrke kvalifisering for utdanning og arbeid blant innvandrere.
  • Tilskudd for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • Innvandrerorganisasjoner kan også søke om driftstilskudd.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på våre nettsider skien.kommune.no/imdi

Publisert: 21.04.2020 14:45
Sist endret: 09.06.2020 13:35