Soper gang- og sykkelveiene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I dag er sopebiler i gang med å fjerne støv og grus fra hovedveier for gang- og sykkel i Skien. Mye strøsand og grus om vinteren, gir mer svevestøv om våren.

- Vi starter arbeidet i Skien sentrum og gang- og sykkelveier og fortau sentralt. Samtidig setter vi i gang med å sope gang- og sykkelveger på hovedsykkelnettet. Det betyr langs Gulsetringen, Gulsetvegen, gjennom hele Lundedalen, Bedriftsvegen og Kjørbekkdalen, sier Bjarne Skauen i Skien kommune.

Deretter soper vi boliggater og andre veier område for område. Skien kommune har ansvar for 450 kilometer gater, veier, fortau og gang- og sykkelveier som skal sopes.

Publisert: 23.03.2020 09:22
Sist endret: 09.06.2020 13:35