Starter planlegging av togstopp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det har lenge vært et ønske i Skien om å få et togstopp i sentrum. Nå starter vi planleggingen.

I 2018 gjennomførte Jernbanedirektoratet en mulighetsstudie som viser at det er fullt mulig å etablere et togstopp i fjellet ved Landmannstorget, til en langt rimeligere kostnad enn tidligere antatt. Togstopp i fjell ved Landmannstorget er anslått til rundt 130 millioner kroner (med en usikkerhetsmargin på 40 %).

Jernbanen eies av staten, og det er vanligvis BaneNOR som igangsetter og planlegger slike prosjekter. Togstopp i sentrum er et viktig prosjekt for å bedre togtilbudet og styrke Skien som regionhovedstad. Derfor ønsker kommunen å ta en aktiv rolle i planleggingen. Sammen med ordførerne i Bystrategi Grenland-samarbeidet, har Skien kommune sendt brev til jernbanemyndighetene, der vi ber om tilslutning til at kommunen selv starter opp reguleringsplanarbeid for togstopp i sentrum. Denne uken kom svaret fra Jernbanedirektoratet der de tilslutter seg arbeidet.

Reguleringsplanen skal avklare tekniske spørsmål inne i fjellet, inngangspartier, heis, hvor de reisende skal gå og hvor de skal bytte mellom ulike transportmidler. Prosjektet ses i sammenheng med den pågående ombyggingen av Landmannstorget til kollektivknutepunkt og park. Planarbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2020.

Publisert: 08.11.2019 11:26
Sist endret: 16.05.2020 10:56