Syklet i gang ny sykkelveg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I går ble det markert at bypakkeprosjektene Mælagata - Amtmann Aals gate - Gjerpensgate og Jernbanen Nylende er ferdig.

- Dette er en fylkesveg og et prosjekt som er viktig for Skien. Vegen i et boligområde med mange barn, har hatt stor trafikkbelastning i mange år. Det er gøy at vi får løst de trafikale utfordringene med en så bra løsning for både beboere og næringslivet i området. Takk til dere som har bidratt til den nye løsningen, sa ordfører Hedda Foss Five før snorklipp.

Prosjektet er den lengste gang- og sykkelvegen som hittil er bygget for bypakkemidler. Strekningen er på 2,2 kilometer med gang- og sykkelveg pluss 200 meter fortau. Den nye gang- og sykkelvegen ble åpnet med taler, snorklipp og fanfare ved Skien kulturskoles messingkvartett. 5. klassinger fra Gjerpen barneskole kom på sykkel og prøvde ut den nye vegen.

Elevene fra Gjerpen prøver den nye gang- og sykkelvegen.

- Tommel opp for de som har utført arbeidet og honnør til de som bor langs vegen. Takk for at dere har vært tålmodig. Denne løsningen har gitt merkbart mindre trafikk i boligområdet, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid. 

Byggeleder Edvard Straumsnes fra Statens vegvesen fortalte at i tillegg til 2,2 kilometer med ny gang- og sykkelveg er det bygd 400-500 meter ny fylkesveg. To kryss og syv busstopp er utbedret og det er etablert en 120 meter lang trailerparkering ved ABB. 75 nye lyspunkter er på plass sammen med 650 planter, busker og trær. Drøyt ti boliger på strekningen har fått støyisolering. Det har gått med 6500 tonn asfalt og 35000 arbeidstimer i prosjektet som er gjennomført innenfor budsjettet.

Publisert: 06.09.2019 09:31
Sist endret: 16.05.2020 10:56